Refundacja

Zasady zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

 1. ZLECENIE OD LEKARZA

  Gdy lekarz zdiagnozuje u pacjenta konieczność korzystania z określonego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, wówczas na specjalnym formularzu wystawia na nazwisko pacjenta „Zlecenie na zaopatrzenie w wyrób  medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym” . W zależności od rodzaju przedmiotu bądź środka, lekarz może wypisać zlecenie raz na określony w przepisach okres użytkowania. Zgodnie z przepisami  tylko określony specjalista może przepisać wskazany sprzęt ortopedyczny lub pomocniczy (lekarz rehabilitacji medycznej, ortopeda, reumatolog, chirurg, neurolog).

 2. POTWIERDZENIE ZLECENIA

  Otrzymane zlecenie musi zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, na terenie którego pacjent jest zameldowany. W przypadku czasowego zameldowania poza miejscem stałego zameldowania – zlecenie może być potwierdzone w tym oddziale Funduszu, na terenie którego ubezpieczony jest czasowo zameldowany. Może zdarzyć się również konieczność natychmiastowego zaopatrzenia pacjenta w sprzęt ortopedyczny podczas pobytu w innym województwie. W takim przypadku zlecenie potwierdza oddział, na terenie którego pacjent jest zameldowany. Do potwierdzenia zlecenia konieczny jest dowód osobisty i dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

 3. ZASADY REFUNDACJI

  NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze do wysokości limitu określonego w przepisach ministerstwa zdrowia. Jeśli cena wybranego przez Państwa przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem, oddział  wojewódzki NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysokości limitu, a różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji dopłaca pacjent. Zatem wysokość dopłaty pacjenta do refundowanego przez NFZ wyrobu medycznego zależy od jego rodzaju, ceny oraz wysokości limitu. Ta informacja jest bardzo istotna, o czym również świadczy fakt, że pracownicy Funduszu wypisują na zleceniu wystawionym przez lekarza kwotę limitu, do wysokości którego NFZ refunduje  zaopatrzenie.
  Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia refundacja danego środka czy przedmiotu przysługuje Państwu na konkretny okres czasu i dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie przez lekarza kolejnego wniosku na następny wyrób medyczny.

 4. REALIZACJA ZLECENIA

  Kiedy mamy już potwierdzone do refundacji zlecenie lub zlecenie i Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (w przypadku środków pomocniczych o miesięcznym okresie użytkowania) to zgłaszamy się do wybranej placówki na terenie kraju,  która podpisała umowę z NFZ w zakresie realizacji zaopatrzenia ortopedycznego.

ZAPRASZAMY DO SKLEPÓW MEDYCZNYCH ORTO-REH